Fotovandring Landskap

Ladskaps temat var vårt sista tema och konkurerade med porträtt temat om att generera flest bilder. Inte så jätte konstigt med tanke på att vi befann oss högt upp på ett fjällv med fantastiska vyer. Inför den här dagen pratade vi mycket om djup och sammansättning. Att skapa djup genom naturliga linjer i lanskapet eller genom att lägga något i förgrunden, kanske använda sig av flera lager. På fjället hade vi ju många bergsknallar att tillgå som var perfekta att placera i olika lagaer med olika avstånd. Något jag upptäckte efter ett tag var att moln var väldigt tacksamma att skapa djup med. En av mina favoritbilder från resan får jag en känsla av att sugas in i, ett djup som skapats med hjälp av ljuset, molnen och bergen.

Den uppgift jag tyckte var roligast den här dagen var att använda sig av varandra för att fota landskapet. Att placera en person i förgrunden eller att fota någon som utför en syssla i bilden. Där är bilden nedan ett bra exempel. Kombinationen landskap och porträtt var både utmanande men också tacksam, det var så mycket lättare att få en balanserad bild med en person i bilden än en ren landskapsbild. Men övning ger färdighet som det så fint heter och jag har några rena landskapsbilder som jag är nöjd med.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *